Diễn giải cuộc họp FOMC tháng 5 của Hoa Kỳ : Fed thực sự khó có thể áp dụng lập trường ôn hòa, và sự phục hồi của lãi suất trái phiếu Mỹ sắp kết thúc.

Về chính sách lãi suất, tại cuộc họp lãi suất tháng này, Cục Dự trữ Liên bang lần đầu tiên phủ nhận rõ ràng kỳ vọng tăng lãi suất trong năm. Tuyên bố này được thị trường chứng khoán Mỹ đánh giá là một tin tốt lớn. Dự đoán giảm lãi suất đã được điều chỉnh giảm so với cuộc họp trước đó, Chủ tịch Powell không còn chỉ ra rõ ràng kỳ vọng giảm lãi suất trong năm nay nữa, nhưng vẫn ôn hòa hơn và cho rằng trọng tâm chính sách trong tương lai sẽ hướng tới việc làm nhiều hơn.

Về chính sách định lượng, Cục Dự trữ Liên bang đã điều chỉnh giảm tỷ lệ thu hẹp bảng cân đối nợ quốc gia từ 60 tỷ USD/tháng xuống 25 tỷ USD/tháng. Tỷ lệ thu hẹp bảng cân đối nợ quốc gia gần như giảm một nửa, ôn hòa hơn kỳ vọng của thị trường.

Nhìn chung, lập trường của Powell tại cuộc họp lãi suất này là ôn hòa, nhưng mức độ không chắc chắn về lạm phát khiến cho hướng đi chính sách thực tế của ông trong tương lai có thể không thể khớp với thái độ ôn hòa của ông. Chúng tôi cho rằng, trong bối cảnh đồng thời phải đối mặt với áp lực lạm phát và áp lực chính trị, việc đưa ra tuyên bố ôn hòa (hơi ôn hòa) để đáp ứng Chính phủ Biden, và diều hâu để đối phó với lạm phát có thể là một lựa chọn “hợp lý”.

Về mặt lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm, việc định giá kỳ hạn cắt giảm lãi suất trong năm đã “gần hoàn thành”, và kế hoạch tái tài trợ gần đây của Bộ Tài chính cũng làm giảm bớt lo ngại của thị trường về áp lực cung cấp trái phiếu Mỹ. Tổng hợp lại, sự phục hồi của lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm trong đợt này có thể đã gần hết, và không còn nhiều không gian tăng mạnh vào tương lai.

>> Cục Dự trữ Liên bang đã bác bỏ tương đối rõ ràng kỳ vọng tăng lãi suất trong năm, đồng thời kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã được điều chỉnh giảm xuống so với kỳ họp lãi suất trước đó.

Về phạm vi lãi suất,Trong cuộc họp này, Fed đã không thay đổi chính sách,, với tỷ lệ mục tiêu của quỹ liên bang tiếp tục duy trì trong phạm vi 5,25% -5,5%. Về định hướng chính sách trong thời gian tới:

Về hướng dẫn tăng lãi suất, Powell chỉ ra rằng “thời gian sẽ chứng minh rằng lãi suất hiện tại đã ở mức đủ hạn chế” và cũng chỉ ra rằng “lần điều chỉnh lãi suất tiếp theo rất có thể sẽ không phải là tăng lãi suất”.  Về cơ bản làm rõ rằng việc tăng thêm lãi suất không phải là một lựa chọn vào thời điểm hiện tại. Đánh giá từ chuỗi diễn biến của thị trường, tuyên bố này được thị trường chứng khoán Mỹ hiểu là một tín hiệu tích cực lớn.

Về hướng dẫn giảm lãi suất, tập trung vào các điểm sau đây:

  • Thứ nhất, so với cuộc họp lãi suất trước đó, khả năng cắt giảm lãi suất trong năm đã giảm đáng kể. Trong phần họp báo sau cuộc họp tại cuộc họp lãi suất tháng 3, Powell đã chỉ ra rằng việc bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm là điều thích hợp”. Tuy nhiên lần này, thái độ của Powell là “chúng tôi chưa biết sẽ mất bao lâu để cắt giảm lãi suất.” tương ứng với tuyên bố của cuộc họp là “trong vài tháng gần đây, lạm phát đã rơi vào tình trạng trì trệ” “FED sẽ không hành động giảm lãi suất cho đến khi có đủ niềm tin rằng lạm phát sẽ giảm xuống 2%”.
  • Thứ hai, chỉ có lạm phát giảm ở mức hàng quý mới giúp Fed tự tin cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, Powell cũng chỉ ra rằng “Cục Dự trữ Liên bang sẽ không phản ứng thái quá với dữ liệu của một hoặc hai tháng, nhưng lạm phát tiếp tục cao hơn dự kiến ​​trong quý vừa qua đã thu hút sự chú ý của Cục Dự trữ Liên bang.” điều này cũng chỉ ra rằng ở một mức độ nhất định Fed sẽ xem xét ít nhất theo chu kỳ quý để suy nghĩ về lạm phát và sự suy giảm lạm phát có thể cần kéo dài trong một quý trong tương lai để tạo niềm tin cho Fed trong việc cắt giảm lãi suất.
  • Thứ ba, sau khi lạm phát giảm xuống 3%, trọng tâm chính sách của Fed tập trung hơn vào việc làm. Powell đã chỉ ra trong tuyên bố sau cuộc họp rằng “về việc cân bằng giữa hai mục tiêu, khi lạm phát giảm xuống dưới 3%, họ sẽ tập trung hơn vào thị trường lao động.” . Tín hiệu lạm phát dưới mức 3% là điều kiện cần thiết mà FED cần để xem xét cắt giảm lãi suất.

>> Tốc độ giảm bảng cân đối kế toán thực tế gần “giảm một nửa” và ôn hòa hơn dự kiến, điểm kết thúc vẫn chưa chắc chắn.

Đã có thông báo chính thức rằng việc cắt giảm bảng cân đối kế toán sẽ chính thức được triển khai vào tháng 6. Tốc độ thu hẹp bảng cân đối trái phiếu kho bạc do Cục Dự trữ Liên bang nắm giữ đã được điều chỉnh giảm từ mức 60 tỷ USD mỗi tháng trước đó xuống còn 25 tỷ USD, so với kỳ vọng trước đó của thị trường là 30 tỷ USD thì ôn hòa hơn (kỳ vọng của thị trường đã hạ xuống trước cuộc họp); mức giảm nắm giữ của MBS tiếp tục không thay đổi ở mức 35 tỷ USD mỗi tháng. Xem xét việc giảm bảng cân đối kế toán của Fed chủ yếu được thực hiện bằng cách giảm tái đầu tư đến hạn và do số tiền đáo hạn thực tế của MBS nhỏ nên số tiền giảm bảng cân đối kế toán trung bình hàng tháng kể từ nửa cuối năm 2023 chỉ là 16,6 tỷ USD. Sau điều chỉnh này, tốc độ thu hẹp bảng cân đối kế toán thực tế đã giảm khoảng 46% so với giai đoạn trước, gần như bị cắt giảm một nửa.

Về điểm kết thúc của việc cắt giảm bảng cân đối kế toán, Fed đã không đưa ra hướng dẫn rõ ràng về điểm kết thúc của việc cắt giảm bảng cân đối trong tháng này và vẫn cần tập trung vào lập trường của Fed trong tương lai. Ví dụ, theo dự đoán về điểm kết thúc của đợt giảm bảng cân đối kế toán này trong Báo cáo hoạt động thị trường mở của Fed New York năm 2023, việc giảm bảng cân đối kế toán vẫn sẽ cần được duy trì trong ít nhất gần 2 năm. Nếu Fed đánh giá việc thu hồi dựa trên tính thanh khoản của quỹ tiền gửi qua đêm, đặc biệt là mua lại đảo ngược qua đêm, “trở về 0”, thì không loại trừ khả năng việc giảm bảng cân đối kế toán sẽ kết thúc trong vòng một năm.

Dự báo của Fed New York như sau:

Đầu tiên, quy mô tài sản trái phiếu do Cục Dự trữ Liên bang nắm giữ sẽ giảm xuống còn từ 6 – 6,5 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Nếu tính toán dựa trên ước tính này, tỷ lệ thu hẹp bảng cân đối kế toán hiện tại sẽ vẫn cần được duy trì trong 24 đến 37 tháng để đạt được mục tiêu mục tiêu.

Thứ hai, quy mô dự trữ ngân hàng sẽ giảm xuống còn khoảng 2,6-3,1 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Nếu kết hợp với thanh khoản dư thừa hiện tại là 534,2 tỷ USD trong hoạt động mua lại đảo ngược qua đêm, vẫn sẽ mất 22-34 tháng để đạt được mục tiêu.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng Powell đã chỉ ra trong phần họp báo sau cuộc họp rằng “công cụ cốt lõi của chính sách tiền tệ là chính sách lãi suất và việc điều chỉnh các công cụ định lượng không nên được coi là tín hiệu định hướng cho chính sách tiền tệ”. Điều này cũng được chứng thực ở một mức độ nhất định bởi các tuyên bố trước đây của Fed. Các điều chỉnh nhằm thu hẹp bảng cân đối kế toán nhằm vào các vấn đề thanh khoản như mua lại đảo ngược qua đêm và dự trữ ngân hàng chỉ phản ánh rõ ràng hơn thái độ của Fed đối với lạm phát.

>> Lập trường của Powell là ôn hòa, nhưng hành vi thực tế của ông trong tương lai có thể không giống như vậy. “Không tăng lãi suất” được thị trường hiểu là một tín hiệu tích cực lớn.

Nhìn chung, chúng tôi tin rằng lập trường của Powell tại cuộc họp lãi suất lần này là ôn hòa (bao gồm việc loại trừ rõ ràng khả năng tăng lãi suất và đề xuất tập trung vào thị trường lao động). Nhưng mức độ không chắc chắn về lạm phát khiến cho hướng đi chính sách thực tế của ông có thể không khớp hoàn toàn với tư thế thiên về “phía giảm” của ông, và khả năng giảm lãi suất trong năm nay vẫn còn thấp. Chúng tôi tin rằng trong bối cảnh tính đến cả áp lực lạm phát và áp lực chính trị, việc ôn hòa để đối phó với chính quyền Biden và diều hâu để đối phó với lạm phát có thể là một lựa chọn “hợp lý”.

Đánh giá về diễn biến của hiệu suất tài sản, một mặt là sự đảm bảo của Powell về việc “không tăng lãi suất”, mặt khác, việc điều chỉnh chính sách giảm bảng cân đối kế toán hơi ôn hòa hơn dự kiến ​​vẫn là được thị trường đánh giá là tín hiệu tích cực. Đánh giá từ thứ tự hoạt động của thị trường, đặc biệt là với sự cam kết của Powell về “không tăng lãi suất”, đã được thị trường chứng khoán Mỹ đánh giá là một yếu tố tích cực quan trọng. Chứng khoán Mỹ nhìn chung tăng giá tổng thể trong cuộc họp lãi suất, với lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống khoảng 4,63%, chỉ số đô la Mỹ giảm trở lại khoảng 106 và giá vàng tăng đáng kể trong  suốt cuộc họp.

>> Dự đoán về việc giảm lãi suất trong năm tiếp tục rút lui về mức 0 hoặc 1 lần, chủ yếu là do việc cân nhắc giữa áp lực lạm phát và áp lực chính trị.

Mặc dù GDP của Hoa Kỳ trong Quý 1 thấp hơn dự kiến ​​(chúng tôi tin rằng nguyên nhân chủ yếu là do biến động giá dầu định kỳ), tốc độ tăng trưởng tương ứng so với cùng kỳ năm trước vẫn ở mức khoảng 3,0%; mô hình GDP now của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta hiện tại cho thấy tỷ lệ tăng trưởng quý 2 so với cùng kỳ ước khoảng 3,9%, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ của GDP quý 2 khoảng 3,4%. Điều này cũng xác nhận ở một mức độ nhất định quan điểm của chúng tôi rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ trong năm có thể được điều chỉnh tăng thêm so với mức 2,1% mà Cục Dự trữ Liên bang dự đoán vào tháng 3 và nguy cơ rui ro lạm phát quay lại cũng sẽ tăng lên.

Gần đây, chỉ số chi phí nhân công quý 1 của Hoa Kỳ (chỉ số chi phí của nhà tuyển dụng) đã được công bố. Tốc độ tăng trưởng hàng tháng trong quý 1 đạt 1,1% và vượt quá mong đợi của thị trường. Powell rất coi trọng chỉ số này. Tính ổn định mạnh mẽ của tiền lương cũng ngụ ý rằng lạm phát tiếp theo có nhiều khả năng tiếp tục vượt quá mong đợi.

Tóm lại, chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm trước đây về các chính sách lãi suất trong tương lai, đó là: rủi ro lạm phát ở Hoa Kỳ tương đối cao trong năm và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed có thể tiếp tục giảm về mức 1 lần hoặc thậm chí không giảm lãi suất. Sự dao động giữa 0-1 lần giảm lãi suất chủ yếu là do sự cân nhắc của Fed giữa áp lực lạm phát và áp lực chính trị. Về áp lực lạm phát, Fed không có cơ sở rõ ràng để giảm lãi suất; nhưng về áp lực chính trị, áp lực từ Chính phủ Biden có thể ép buộc Fed giảm lãi suất một lần (cả hai cuộc họp chính sách của Fed vào tháng 12 năm 2023 và tháng 3 năm 2024 đều có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi sự náo động chính trị.

>> Sự phục hồi hiện tại của lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm có thể sắp kết thúc và khả năng tăng giá đáng kể hơn nữa trong tương lai là rất hạn chế.

Về mặt lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm, việc định giá kỳ hạn cắt giảm lãi suất trong năm đã “gần hoàn thành”. Kế hoạch tái cấp vốn mới đây của Bộ Tài chính cũng xoa dịu lo ngại của thị trường về áp lực nguồn cung của trái phiếu Hoa Kỳ trên thị trường, kết hợp với những lo ngại này. Tổng thể, đà tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn10 năm trong chu kỳ này có thể đã gần kết thúc, và không còn nhiều không gian lớn để tăng lên trong tương lai. Trừ khi xung đột Palestine-Israel leo thang dữ dội trong tương lai khiến giá dầu tăng mạnh, khả năng lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm quay trở lại mức 5% sẽ tăng lên.

Về mặt chính sách tiền tệ, số lần cắt giảm lãi suất hiện được định giá theo hợp đồng tương lai lãi suất CME trong năm đã hội tụ vào mức 1 lần. Kết hợp với những điều đã nêu ở trên, với áp lực lạm phát trong năm dự kiến tăng, chúng tôi tin rằng các dự đoán của Fed cũng như các hợp đồng tương lai lãi suất CME cuối cùng sẽ hội tụ gần mức giảm lãi suất 0-1 lần, có nghĩa là việc rút lui kỳ vọng giảm lãi suất đã gần như hoàn tất.

Về mặt chính sách tài khóa, việc loại bỏ sự bất ổn về áp lực cung đối với trái phiếu ngắn hạn của Mỹ đã giảm bớt áp lực buộc lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm quay trở lại mức 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Tài chính vừa công bố kế hoạch tái cấp vốn mới, tương ứng với quy mô tài trợ ròng là 243 tỷ USD cho khu vực tư nhân trong Quý 2, điều chỉnh tăng nhẹ 41 tỷ USD so với quý 3; và áp lực cung thấp hơn quý 3 năm 2023 hàng nghìn tỷ đô la (áp lực cung nửa cuối năm 2023 khiến lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh và vượt 5%). Xét về quy mô thâm hụt cả năm, Về quy mô thâm hụt toàn bộ năm, các nhà kinh doanh cấp 1 dự đoán quy mô thâm hụt cho năm tài chính 2024 là 1,635 tỷ đô la Mỹ, giảm so với dự đoán trước đó và nằm giữa dự đoán của CBO và chính phủ Biden, tương đối trung tính.

>> Khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ hỗ trợ chứng khoán Mỹ và đà phục hồi của đồng đô la sắp kết thúc

Đối với chứng khoán Mỹ, mặc dù chúng tôi tin rằng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm có thể bị suy giảm hơn nữa, khả năng phục hồi của các nguyên tắc cơ bản sẽ tiếp tục hỗ trợ chứng khoán Mỹ từ phía lợi nhuận. Từ góc độ sức mạnh nội sinh, mức tiêu thụ của ngành dịch vụ được hỗ trợ bởi khả năng phục hồi của tiền lương, tiêu dùng hàng hóa được thúc đẩy bởi sự thay thế hàng hóa lâu bền và nguồn cung bổ sung là những hỗ trợ cốt lõi cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm, từ góc độ các chính sách ngoại sinh, những nỗ lực tài chính của Biden có thể sẽ tăng cường nền kinh tế, và trong tương lai, sự quan tâm tới tiến độ triển khai các dự luật tài chính tăng thêm như Đạo luật Miễn giảm thuế thu nhập cho Gia đình và Người lao động Mỹ năm 2024 sẽ được tăng cường.

Về đồng USD, tương tự như logic về trái phiếu Mỹ, đà phục hồi của đồng USD có thể đã gần kết thúc nhưng sức mạnh kinh tế của Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng USD dao động ở mức cao.

>>Cảnh báo rủi ro

Lạm phát ở Mỹ xấu đi hơn dự kiến; Rủi ro thanh khoản của Fed trở nên tồi tệ hơn dự kiến

 

Xem thêm

spot_img

Theo dõi trên Telegram

Tham gia nhóm telegram để theo dõi tin tức nhanh nhất và các tín hiệu giao dịch từ XM TEAM Research.

Cùng tác giả

Ngày 23/5/2024 : Phân tích kỹ thuật Vàng, Dầu, Ngô, Lúa mì, v.v..

Phân tích kỹ thuật vàng: Vàng có thể sẽ cố gắng ổn định và phục hồi tại… Vàng có thể sẽ cố gắng ổn định gần mức hỗ trợ 2363 USD mỗi ounce, sau đó phục hồi lên 2384 USD. Hỗ...

Ngày 21/5/2024 : Phân tích kỹ thuật Vàng, Dầu, Ngô, Lúa mì, v.v..

Phân tích kỹ thuật vàng: Nếu hỗ trợ bị phá vỡ, giá vàng sẽ giảm xuống… Vàng có thể kiểm tra mức hỗ trợ 2405 USD mỗi ounce. Nếu phá vỡ mức hỗ trợ này, giá vàng có thể giảm...

Ngày 20/5/2024 : Phân tích kỹ thuật Vàng, Dầu, Ngô, Lúa mì, v.v..

Phân tích kỹ thuật vàng: Giá vàng có khả năng tiếp tục tăng lên đến vị trí này… Vàng có thể kiểm tra mức kháng cự 2447 USD mỗi ounce. Nếu vượt qua mức này, giá vàng có thể tăng...

Tận hưởng các chức năng độc quyền dành cho thành viên của chúng tôi

Nhận đăng ký trực tuyến và bạn có thể mở khóa bất kỳ bài viết độc quyền nào.