Làm thế nào để hiểu được sự khác biệt của dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ tháng 5

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (non-farm payroll) của Mỹ tháng 5 cho thấy kết quả mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 7 tháng 6, trong tháng 5 năm 2024, Mỹ có thêm 272,000 việc làm phi nông nghiệp, cao hơn so với dự báo của thị trường là 180,000 và giá trị trước đó là 165,000. Trong đó, khu vực tư nhân tăng thêm 229,000 việc làm, cao hơn dự báo là 165,000. Xét về độ rộng việc làm, 63,4% của tháng 5 cao hơn 56,6% của tháng 4 và mức trung bình hàng tháng của năm 2023 là 59,4%. Đánh giá theo xu hướng, số lượng bổ sung mới trung bình hàng tháng trong ba tháng đã phục hồi nhẹ so với giá trị trước đó, tăng từ 237.000 lên 249.000.

Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 272.000 việc làm phi nông nghiệp vào tháng 5 năm 2024, cao hơn kỳ vọng của thị trường là 180.000 và giá trị trước đó là 165.000. Mức tăng trung bình hàng tháng trong ba tháng đầu năm là 237.000. Trong số đó, khu vực tư nhân có thêm 229.000 người, so với mức dự kiến ​​là 165.000 người. Ngoài ra, số lượng việc làm phi nông nghiệp mới trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024 được điều chỉnh giảm lần lượt là 5.000 và 10.000. Việc làm phi nông nghiệp mới trong tháng 3 và tháng 4 lần lượt là 310.000 và 165.000.

Những đóng góp phi nông nghiệp mới trong tháng 5 bao gồm chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội, chính phủ, ngành giải trí và khách sạn, v.v.

Từ góc độ đóng góp việc làm, khả năng hấp thụ việc làm của ngành dịch vụ Hoa Kỳ vẫn tương đối cao. Khu vực dịch vụ tư nhân có thêm 204.000 người trong tháng 5, tăng so với 158.000 của tháng trước. Trong số đó, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội, ngành giải trí và khách sạn, dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh, và ngành bán lẻ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.

Việc làm mạnh mẽ trong ngành giải trí và khách sạn cũng được phản ánh trong dữ liệu JOLTS được công bố trước đó. Xét về mặt sản xuất hàng hóa, việc làm trong ngành xây dựng và sản xuất đều duy trì mức tăng trưởng tích cực, với 21.000 và 8.000 việc làm mới được tạo thêm trong tháng 5 (mức tăng bình quân hàng tháng trong 3 tháng đầu năm lần lượt là 20.000 và -3.000). Số lượng bổ sung mới trong khu vực chính phủ tiếp tục tăng lên 43.000 (mức tăng trung bình hàng tháng trong ba tháng đầu năm là 46.000), trong đó chính quyền địa phương là người đóng góp chính.

Trong số việc làm phi nông nghiệp mới trong tháng 5.

Khu vực dịch vụ tư nhân thêm 204.000 người trong tháng 5, tăng so với giá trị trước đó là 158.000. Trong đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội, giải trí và khách sạn, dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh đều tăng trưởng nhanh, lần lượt tăng thêm 83,000 (trung bình hàng tháng trong ba tháng trước là 89,000), 42,000 (trung bình hàng tháng trong ba tháng trước là 30,000), và 33,000 (trung bình hàng tháng trong ba tháng trước là 7,000). Thứ nhất, ngành chăm sóc sức khỏe vẫn có khoảng cách cung cầu lao động lớn nhưng đang thu hẹp dần, tuy nhiên, tốc độ thu hẹp khá chậm, do đó tăng trưởng việc làm có thể tiếp tục nhưng con số hàng tháng dự kiến sẽ giảm dần. Thứ hai, tốc độ tiêu dùng dịch vụ vẫn mạnh mẽ, dẫn đến việc làm trong lĩnh vực giải trí và khách sạn duy trì đà tăng trưởng. Việc làm trong lĩnh vực giải trí và khách sạn mạnh mẽ cũng được thể hiện trong dữ liệu JOLTS công bố trước đó.

Khu vực cơ quan chính phủ đã tăng trở lại lên 43.000, từ mức 7.000 trước đó, trong đó 34.000 được bổ sung bởi chính quyền địa phương, là cơ quan đóng góp chính.

Khu vực sản xuất hàng hóa tháng 5 tăng nhẹ so với tháng 4, với mức tăng 25.000 người, so với 0 người của tháng trước. Mức tăng bình quân hàng tháng trong 3 tháng đầu năm là 16.000 người, trong đó ngành xây dựng là đóng góp chính. Trong tháng 5, tốc độ tăng trưởng mới của ngành xây dựng là tích cực trong tháng thứ 14 liên tiếp. Có 21.000 căn nhà mới được bổ sung trong tháng 5 và mức tăng trung bình hàng tháng trong ba tháng đầu tiên là 16.000. Nguyên nhân chính có thể là số lượng nhà mới xây vẫn ở mức trung bình. Về mặt sản xuất, số lượng việc làm mới trong ngành sản xuất trong tháng 5 là 0, so với mức -10.000 của tháng trước. Mức tăng trung bình hàng tháng trong 5 tháng đầu năm là 7.000.

Một tín hiệu không nhất quán là dữ liệu khảo sát hộ gia đình(household survey) được công bố trong cùng thời kỳ yếu hơn một chút. Tỷ lệ thất nghiệp (U3) phục hồi nhẹ từ 3,9% lên 4,0% trong tháng 5, cao hơn kỳ vọng của thị trường. Trong đó, số người có việc làm trong độ tuổi 20-24 giảm 474.000 người.

Từ góc độ cơ cấu thất nghiệp, động lực chính là sự phục hồi tỷ lệ thất nghiệp của những người quay trở lại thị trường lao động (re-entrants) và những người mới tham gia (new entrants), tăng 0,1 điểm phần trăm lên lần lượt là 1,2% và 0,4%. ; nhìn từ góc độ quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp của người sinh ra ở nước ngoài đã giảm trong khi tỷ lệ thất nghiệp của người bản xứ lại tăng trở lại. Xét theo lý do thất nghiệp, số người thất nghiệp bị động (job losers) giảm 21,000, số người thất nghiệp chủ động (job leavers) giảm 68,000, tỷ lệ người thất nghiệp chủ động và bị động là 22%, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, đây cũng là một thông tin tiêu cực

Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp tăng trong tháng 5 có thể do hai lý do: thứ nhất là do người trẻ mới tốt nghiệp bước vào thị trường lao động nhưng chưa tìm được việc (new entrants), thứ hai là một số cư dân Mỹ trở lại thị trường lao động nhưng vẫn chưa tìm được việc.

Tỷ lệ thất nghiệp U6 duy trì ở mức 7.4%, cao hơn mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch (tháng 12 năm 2022) là 6.5% 0.9 điểm phần trăm. Cách tính tỷ lệ thất nghiệp U6 là U6 = (tổng số người thất nghiệp + số người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế + lực lượng lao động cận biên) / (tổng lực lượng lao động + lực lượng lao động cận biên). Trong tháng 5, số người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế giảm 50,000 người.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong tháng 5 giảm 0.2 điểm phần trăm xuống còn 62.5%. Trong đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nhóm tuổi 16-24 giảm từ 56.7% xuống 56%, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nhóm tuổi 25-54 tăng từ 83.5% lên 83.6%.

Vì sao số liệu việc làm phi nông nghiệp tăng mạnh nhưng khảo sát hộ gia đình lại yếu?

Chúng tôi cho rằng từ góc độ kỹ thuật, số lượng việc làm trong các cuộc khảo sát hộ gia đình có thể bị đánh giá thấp. Khi số lượng người nhập cư ròng vào Hoa Kỳ tăng lên và nguồn cung lao động tăng lên, làm tăng cung lao động, và phần cung này vẫn có thể được nhu cầu hấp thụ, dẫn đến số lượng việc làm mới tăng cao, tức là trung tâm tự nhiên của việc làm phi nông nghiệp cao hơn mức trước đại dịch.

Dữ liệu khảo sát hộ gia đình dựa trên dữ liệu dân số tính đến tháng 6 năm 2023, tình hình số lượng người nhập cư tăng lên sau đó không được tính đến, do đó tổng số việc làm có thể bị đánh giá thấp. Nhưng cũng cần chỉ ra rằng, việc làm phi nông nghiệp tăng mạnh có xu hướng giảm dần trong tương lai, thứ nhất là số lượng vị trí trống liên tục giảm; thứ hai là số người thất nghiệp tìm được việc làm thấp kỷ lục, nghĩa là khả năng tìm được việc sau khi thất nghiệp đang giảm; thứ ba là tỷ lệ tuyển dụng của doanh nghiệp giảm. Cả ba yếu tố này đều chỉ ra thực tế là thị trường việc làm đang hạ nhiệt. Nhìn tổng thể, chúng tôi có xu hướng tin rằng “khả năng phục hồi chậm lại” là xu hướng trung hạn, dữ liệu tiêu dùng gần đây (bán lẻ và chi tiêu hàng hóa) yếu đi cũng phản ánh môi trường lãi suất cao đang kìm hãm nhu cầu.

Một mặt, chúng tôi có xu hướng cho rằng số liệu việc làm trong khảo sát hộ gia đình bị đánh giá thấp. Hiện tại, Mỹ đang ở trạng thái gần đạt đủ việc làm, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lạm phát cao. Nếu số lượng người nhập cư tăng lên, cung lao động có thể được hấp thụ, điều này có thể làm trung tâm tự nhiên của việc làm phi nông nghiệp hàng tháng tăng lên, vì vậy không thể hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm lịch sử để đánh giá hiệu suất việc làm, nếu không sẽ đánh giá quá cao hiệu suất việc làm. Trước đại dịch, số liệu trung bình việc làm phi nông nghiệp hàng tháng phù hợp với tăng trưởng dân số và tỷ lệ tham gia lao động của Mỹ có thể từ 6,000 đến 14,000; theo dự báo mới nhất của Hamilton Project, nếu tính đến hiện tượng số lượng người nhập cư tăng nhanh trong những năm gần đây, số liệu trung bình của việc làm phi nông nghiệp hàng tháng có thể đã tăng lên 16,000 đến 23,000. Dữ liệu từ các bang cũng cho thấy có sự tương quan mạnh mẽ giữa số lượng việc làm phi nông nghiệp mới và tỷ lệ người nhập cư. Tuy nhiên, dữ liệu khảo sát hộ gia đình dựa trên dữ liệu dân số tính đến tháng 6 năm 2023, không tính đến số lượng người nhập cư tăng sau đó, do đó số liệu việc làm trong khảo sát hộ gia đình có thể bị đánh giá thấp.

Mặt khác, tính bền vững của báo cáo việc làm phi nông nghiệp tăng mạnh cần được xem xét kỹ lưỡng.

  • Thứ nhất, số lượng vị trí trống liên tục giảm có nghĩa là nhu cầu việc làm đang giảm. Tháng 4, số lượng vị trí trống là 8.06 triệu, giảm đáng kể so với mức 8.36 triệu của tháng trước.
  • Thứ hai, số người thất nghiệp tìm được việc làm trong tháng 4 là 1.76 triệu, thấp hơn mức phần tư thứ 25 của lịch sử (1.89 triệu), nghĩa là khả năng tìm được việc sau khi thất nghiệp đang giảm.
  • Thứ ba, mặc dù tỷ lệ sa thải của doanh nghiệp duy trì ở mức thấp, nhưng tỷ lệ tuyển dụng đã giảm từ 4.6% vào tháng 11 năm 2021 xuống còn 3.5% vào tháng 3 năm 2024, cho thấy doanh nghiệp đang giảm nhu cầu tuyển dụng để đối phó với môi trường lãi suất cao. Cả ba yếu tố này đều chỉ ra thực tế là thị trường việc làm đang hạ nhiệt.

Ngoài ra, dữ liệu tiêu dùng suy yếu gần đây cũng phản ánh tác động ức chế của môi trường lãi suất cao đối với nhu cầu. Doanh số bán lẻ trong tháng 4 kém và tốc độ tăng trưởng bán lẻ trong tháng 2 và tháng 3 đều được điều chỉnh giảm nhẹ. Dự kiến ​​tốc độ tăng trưởng tiêu dùng tiếp theo sẽ chậm lại. Đánh giá dựa trên hướng dẫn hàng quý do các công ty tiêu dùng lớn của Hoa Kỳ (TAP, KHC, KO, PEP1, MCD, SBUX) đưa ra, mức độ sẵn sàng và khả năng tiêu dùng của người dân đang giảm dần, đặc biệt là nhóm người tiêu dùng thu nhập thấp, họ có xu hướng tìm kiếm sản phẩm có hiệu quả chi phí cao hơn.

Nhìn tổng thể, thị trường việc làm của Hoa Kỳ vẫn có khả năng phục hồi, nhưng dữ liệu tiêu dùng suy yếu gần đây cũng phản ánh tác động ức chế của môi trường lãi suất cao đối với phía cầu. Dự báo số lượng việc làm phi nông nghiệp mới sẽ có xu hướng giảm trong tương lai.

Về tăng trưởng tiền lương, phục hồi nhẹ trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước. Tiền lương hàng giờ tăng 4.1% so với cùng kỳ năm trước, so với dự báo 3.9%, mức trước đó là 4.0%. Thời gian làm việc hàng tuần duy trì ở mức 34.3 giờ. Trong tương lai, sự chênh lệch cung cầu lao động dần thu hẹp vẫn là xu hướng dẫn đến tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm lại. Trong giai đoạn 2021-2022, mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ lệ thất nghiệp và giá dịch vụ cốt lõi ở các bang mạnh hơn nhiều so với trước đại dịch, điều này có nghĩa là thị trường việc làm hạ nhiệt có thể dẫn đến giá dịch vụ giảm, chỉ có điều tốc độ sẽ chậm hơn. Từ đầu năm 2024, chênh lệch cung cầu lao động trung bình hàng tháng là 1.97 triệu, giảm đáng kể so với mức trung bình hàng tháng của năm 2023 là 3.35 triệu, phản ánh chênh lệch cung cầu đang tiếp tục thu hẹp; ngoài ra, tỷ lệ vị trí trống và tỷ lệ thất nghiệp (V/U) trong tháng 5 là 1.21, bằng với mức trước đại dịch (tháng 1 năm 2020).

Biểu đồ : Tiền lương tăng nhẹ so với cùng kỳ trong tháng 5, nhưng xu hướng giảm chung vẫn không thay đổi

Biểu đồ: Sự suy giảm tỷ lệ việc làm còn trống/tỷ lệ thất nghiệp (V/U) cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền lương có thể sẽ tiếp tục chậm lại.

Biểu đồ : Sau đại dịch, độ dốc tương quan nghịch giữa khoảng cách tỷ lệ thất nghiệp và giá dịch vụ ngày càng rõ ràng hơn (dữ liệu quốc gia)

Chúng tôi tin rằng “lợi ích từ mở rộng tài chính”, “chu kỳ nội sinh của ngành sản xuất”, và “tái công nghiệp hóa và sự thay đổi công nghệ mới” là ba yếu tố hỗ trợ kinh tế Mỹ sau đại dịch. Thực tế, ba yếu tố này cũng có thể giải thích cho tình hình việc làm. Lợi ích từ mở rộng tài chính đã mang lại chi tiêu tiêu dùng cao và khả năng hấp thụ lao động cao của ngành hàng hóa và dịch vụ, đồng thời cũng dẫn đến lạm phát cao; ngành sản xuất hoàn tất việc giải phóng tồn kho có nghĩa là rủi ro suy giảm tăng trưởng thực tế không lớn; tái công nghiệp hóa đi kèm với tăng số lượng người nhập cư, và sự thay đổi công nghệ có một sự hỗ trợ nhất định đối với năng suất lao động. Dựa trên khung này, trong tương lai, khi lợi ích từ mở rộng tài chính giảm dần từ mức đỉnh, chu kỳ tăng trưởng danh nghĩa của Mỹ sẽ dần dần giảm, thị trường việc làm, tiền lương và giá dịch vụ cũng sẽ dần dần giảm theo hướng bền vững; việc giảm lãi suất chỉ là vấn đề thời gian.

Cục Dự trữ Liên bang trước đây đã đưa ra tín hiệu chính sách rằng họ sẽ đưa ra các quyết định tùy ý dựa trên việc xem xét toàn diện dữ liệu lạm phát và việc làm. Sau khi dữ liệu việc làm được công bố, công cụ Fed Watch cho thấy xác suất Fed không giảm lãi suất vào tháng 9 và giảm 25 điểm cơ bản lần lượt là 47.1% và 52.9%, so với mức trước đó là 30.6% và 57.2%. Đánh giá từ phản ứng của tài sản, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã tăng 14 điểm cơ bản lên 4,43%. Chỉ số đô la Mỹ phục hồi lên 104,88. Dữ liệu việc làm mạnh đã khiến thị trường lo ngại rằng Fed sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, dẫn đến cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm, chỉ số hàng hóa toàn cầu Bloomberg giảm từ 103.45 xuống 101.81.

Tính đến ngày8 tháng 6, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng từ 4.28% lên 4.43%; chỉ số USD tăng từ 104.10 lên 104.88; cả ba chỉ số chứng khoán chính đều giảm, chỉ số S&P 500 giảm 0.11%, chỉ số Nasdaq giảm 0.23%, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0.22%.

Cảnh báo rủi ro.

Kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái do Fed duy trì lãi suất chính sách ở mức cao, dẫn đến Fed giảm lãi suất nhiều hơn dự đoán hoặc kết thúc chương trình giảm quy mô tài sản sớm; vấn đề trần nợ của Mỹ leo thang, dẫn đến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh; tình hình Nga-Ukraine leo thang, làm tăng lạm phát toàn cầu; việc chuyển dịch tiền gửi từ các ngân hàng ở châu Âu và Mỹ tăng tốc, dẫn đến mức độ thu hẹp tín dụng vượt dự đoán.

 

Xem thêm

spot_img

Theo dõi trên Telegram

Tham gia nhóm telegram để trao đổi, theo dõi các bài viết nhanh nhất và các tín hiệu giao dịch từ XM TEAM Research.

Cùng tác giả

Xu hướng đối đầu địa chính trị trên toàn cầu gia tăng

Kể từ tháng 6, nhịp độ cạnh tranh địa chính trị toàn cầu đã tăng lên rõ rệt. Nếu xu hướng này tiếp tục duy trì, khả năng thế giới phải đối mặt với những biến động lớn sẽ...

Tín hiệu từ dữ liệu CPI Hoa Kỳ tháng 6: Lạm phát ở Mỹ chậm lại hỗ trợ việc cắt giảm lãi suất của...

Chỉ số CPI của Mỹ trong tháng 6 tăng 3.0% so với cùng kỳ năm trước (giá trị trước là 3.3%), và chỉ số CPI cốt lõi tăng 3.3% so với cùng kỳ năm trước (giá trị trước là...

Ngày 18/6/2024 : Phân tích kỹ thuật Vàng, Dầu, Ngô, Lúa mì, v.v..

Phân tích kỹ thuật vàng: Đà phục hồi chưa hoàn thành, vàng có thể kiểm tra lại mức kháng cự này Có vẻ như đà phục hồi từ mức thấp 2286 USD vào ngày 10 tháng 6 trông chưa hoàn...

Tận hưởng các chức năng độc quyền dành cho thành viên của chúng tôi

Nhận đăng ký trực tuyến và bạn có thể mở khóa bất kỳ bài viết độc quyền nào.