Hiện tại chức năng này chỉ áp dụng thành viên nội bộ

Sử dụng tất cả các chức năng dành cho thành viên của XM TEAM Research. Có quyền truy cập vào nhiều bài viết độc quyền có giá trị của các tổ chức tài chính.

Đăng ký miễn phí

Quyền Lợi:

 • Theo dõi các bài viết miễn phí
 • Báo cáo triển vọng thị trường hàng tuần
 • Báo cáo COT
 • Báo cáo nội bộ của các tổ chức
 • Báo cáo kỹ thuật hàng hóa hàng ngày
 • Phân tích dữ liệu quyền chọn CME
 • Báo cáo đơn đặt hàng chờ Limit Order

Thành viên VIP

$
0
$
0

Quyền lợi:

 • Quyền lợi gói miễn phí
 • Báo cáo triển vọng thị trường hàng tuần
 • Báo cáo COT
 • Báo cáo nội bộ của các tổ chức
 • Báo cáo kỹ thuật hàng hóa hàng ngày
 • Phân tích dữ liệu quyền chọn CME
 • Báo cáo đơn đặt hàng chờ Limit Order

Thành viên ưu tú

$
0
$
0

Quyền lợi:

 • Quyền lợi gói miễn phí
 • Báo cáo triển vọng thị trường hàng tuần
 • Báo cáo COT
 • Báo cáo nội bộ của các tổ chức
 • Phân tích kỹ thuật hàng hóa hàng ngày
 • Phân tích dữ liệu quyền chọn CME
 • Báo cáo đơn đặt hàng chờ Limit Order

Nội dung độc quyền mới nhất ⟶

spot_img

Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đăng kí

Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đăng kí. Liên hệ XM TEAM Research.