Privacy Policy

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

Để xác minh danh tính của bạn cũng như thiết lập và quản lý tài khoản của bạn

Là một phần của việc cung cấp dịch vụ hoặc thông tin về các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn để xác định bạn là khách hàng và chúng tôi sẽ cần sử dụng những chi tiết đó để quản lý hiệu quả tài khoản của bạn với chúng tôi nhằm đảm bảo rằng bạn đang nhận được dịch vụ tốt nhất có thể từ chúng tôi. Điều này có thể bao gồm các bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện kiểm tra tín dụng hoặc danh tính. Việc làm như vậy không chỉ vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi mà việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách này là cần thiết để chúng tôi biết bạn là ai vì chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định về Biết khách hàng của bạn.

Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ hoặc thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để xem xét các nhu cầu hiện tại của bạn

Sau khi bạn mở tài khoản với chúng tôi hoặc đăng ký nhận bản cập nhật hoặc hội thảo trên web, chúng tôi sẽ cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các dịch vụ của mình và tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn. Lợi ích chính đáng của chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để chúng tôi có thể xem xét định kỳ nhu cầu của bạn nhằm đảm bảo rằng bạn đang nhận được lợi ích từ các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể từ chúng tôi.

Để giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình, bao gồm cả dịch vụ khách hàng, đồng thời phát triển và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ mới

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp thông qua việc bạn sử dụng dịch vụ và/hoặc thông qua khảo sát khách hàng để giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách này để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể và tiếp tục dẫn đầu thị trường trong ngành của chúng tôi.

Để tạo một hồ sơ về bạn

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân về bạn để lập hồ sơ về bạn để chúng tôi có thể hiểu bạn và cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể. Chúng tôi cũng có thể đưa ra quyết định về bạn thông qua việc lập hồ sơ tự động hoặc kiểm tra tín dụng tự động. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể cần phải làm điều này để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi là sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách như vậy.

Để điều tra hoặc giải quyết các thắc mắc hoặc tranh chấp

Chúng tôi có thể cần sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ bạn để điều tra các vấn đề và/hoặc giải quyết tranh chấp với bạn vì đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng các vấn đề và/hoặc tranh chấp được điều tra và giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

Để tuân thủ luật pháp hiện hành, lệnh của tòa án, quy trình tư pháp khác hoặc các yêu cầu của bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào

Chúng tôi có thể cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành, lệnh của tòa án hoặc quy trình tư pháp khác hoặc các yêu cầu của bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào. Chúng tôi làm điều này không chỉ để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình mà còn vì việc làm như vậy có thể mang lại lợi ích hợp pháp cho chúng tôi.

Để cung cấp tài liệu tham khảo về bạn

Đôi khi, các bên thứ ba, chẳng hạn như cơ quan tín dụng có thể tiếp cận chúng tôi để cung cấp tài liệu tham khảo tín dụng về bạn để kiểm tra tín dụng và danh tính. Việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi có thể mang lại lợi ích hợp pháp cho chúng tôi hoặc chúng tôi có thể có nghĩa vụ cung cấp tài liệu tham khảo như vậy để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không chắc chắn, chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn trước khi cung cấp bất kỳ tài liệu tham khảo nào.

Để gửi cho bạn bản khảo sát

Đôi khi, chúng tôi có thể gửi cho bạn các bản khảo sát như một phần trong quy trình phản hồi của khách hàng và việc yêu cầu phản hồi để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn là vì lợi ích chính đáng của chúng tôi. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tham gia vào các cuộc khảo sát khác và nếu bạn đồng ý tham gia vào các cuộc khảo sát đó, chúng tôi sẽ dựa vào sự đồng ý của bạn để sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập như một phần của cuộc khảo sát đó. Tất cả các câu trả lời cho bất kỳ cuộc khảo sát nào chúng tôi gửi cho dù là để lấy phản hồi của khách hàng hay nói cách khác sẽ được tổng hợp và cá nhân hóa trước khi kết quả khảo sát được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Phân tích dữ liệu

Các trang web và email của chúng tôi có thể chứa đèn hiệu web hoặc thẻ pixel hoặc bất kỳ loại công cụ phân tích dữ liệu tương tự nào khác cho phép chúng tôi theo dõi việc nhận thư và đếm số lượng người dùng đã truy cập trang web của chúng tôi hoặc mở thư từ của chúng tôi. Trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn được ẩn danh hoàn toàn, chúng tôi không yêu cầu cơ sở pháp lý vì thông tin đó sẽ không còn cấu thành thông tin cá nhân nữa. Tuy nhiên, khi thông tin cá nhân của bạn không ở dạng ẩn danh, lợi ích chính đáng của chúng tôi là liên tục đánh giá thông tin cá nhân đó để đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp phù hợp với thị trường.

Tiếp thị bởi chúng tôi

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin tiếp thị qua email, điện thoại hoặc các hình thức đã thỏa thuận khác (bao gồm các chiến dịch truyền thông xã hội) để đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật các sản phẩm và dịch vụ mới nhất của chúng tôi. Khi chúng tôi gửi cho bạn thông tin tiếp thị, chúng tôi sẽ thực hiện việc đó vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc khi có sự đồng ý của bạn.

Mục đích kinh doanh nội bộ và lưu trữ hồ sơ

Chúng tôi có thể cần xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu và kinh doanh nội bộ cũng như mục đích lưu giữ hồ sơ. Việc xử lý như vậy là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và được yêu cầu để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm mọi thông tin liên lạc mà chúng tôi có với bạn liên quan đến các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn và mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ hồ sơ để đảm bảo rằng bạn tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo bất kỳ hợp đồng nào bạn đã ký kết với chúng tôi.

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Nếu chúng tôi tiến hành tái cơ cấu công ty hoặc một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi được bên thứ ba mua lại, chúng tôi có thể cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn cùng với việc tái cơ cấu hoặc mua lại đó. Việc sử dụng như vậy có thể liên quan đến việc tiết lộ thông tin chi tiết của bạn như một phần của hoạt động thẩm định. Lợi ích chính đáng của chúng tôi là sử dụng thông tin của bạn theo cách này miễn là chúng tôi tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi có đối với bạn.

Bảo vệ

Nếu bạn vào bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi lại hình ảnh của bạn trên camera quan sát của chúng tôi vì lý do an ninh. Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin chi tiết của bạn để lưu giữ hồ sơ về những người đã vào cơ sở của chúng tôi vào bất kỳ ngày nào. Đó là lợi ích chính đáng của chúng tôi khi làm điều này để duy trì một môi trường làm việc an toàn và bảo mật.

Thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn

Thông tin về bất kỳ quyền nào có thể có đối với bạn liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn được trình bày bên dưới.

Truy cập

Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xác nhận xem chúng tôi có đang xử lý thông tin cá nhân của bạn hay không và nếu có thì sẽ cung cấp cho bạn bản sao của thông tin cá nhân đó (cùng với một số chi tiết khác). Nếu bạn yêu cầu thêm bản sao, chúng tôi có thể phải tính phí quản lý hợp lý.

Chỉnh lưu

Nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin đó. Nếu chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ cho họ biết về việc chỉnh sửa nếu có thể. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy, nếu có thể và hợp pháp, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.

Xóa

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi chúng tôi không còn cần thông tin đó nữa hoặc bạn rút lại sự đồng ý của mình (nếu có) với điều kiện là chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại dữ liệu đó. Yêu cầu đó sẽ phải tuân theo mọi giới hạn lưu giữ mà chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ theo luật pháp và quy định hiện hành cũng như tuân theo phần ‘Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân như thế nào và trong bao lâu’. Nếu chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ cho họ biết về việc xóa thông tin nếu có thể. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy, nếu có thể và hợp pháp, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.

Hạn chế xử lý

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ‘chặn’ hoặc ngăn chặn việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi bạn phản đối tính chính xác của thông tin cá nhân đó hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin đó. Tuy nhiên, điều đó sẽ không ngăn chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi dỡ bỏ bất kỳ hạn chế nào. Nếu chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ cho họ biết về hạn chế nếu có thể. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy, nếu có thể và hợp pháp, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.

Khả năng di chuyển dữ liệu

Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (679/2016), trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền lấy thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy) và sử dụng lại thông tin đó ở nơi khác hoặc yêu cầu chúng tôi để chuyển thông tin này cho bên thứ ba theo lựa chọn của bạn.

Sự phản đối

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ làm như vậy nếu chúng tôi:

  • dựa vào lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc của người khác để xử lý thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được cơ sở pháp lý thuyết phục cho việc xử lý;
  • xử lý thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp; hoặc
  • xử lý thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu trừ khi việc xử lý đó là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng.

Tự động ra quyết định và lập hồ sơ

Nếu chúng tôi đưa ra quyết định về bạn chỉ dựa trên quy trình tự động (ví dụ: thông qua lập hồ sơ tự động) ảnh hưởng đến khả năng sử dụng dịch vụ của bạn hoặc có ảnh hưởng đáng kể khác đến bạn, bạn có thể yêu cầu không tuân theo quyết định đó trừ khi chúng tôi có thể chứng minh cho bạn thấy rằng quyết định đó là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Ngay cả khi cần phải đưa ra quyết định để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng, bạn vẫn có thể phản đối quyết định đó và yêu cầu sự can thiệp của con người.